Ελληνικά English

Prices for:
Tuesday 27 July 2021
KABRERA ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ Max: 0.18 € NISSOS ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ Max: 0.18 € TRIFILIA A ΠΙΣΤ. Max: 0.46 € TRIFILIA ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ. Max: 0.13 € ΑΓΓΟΥΡΙ Α Ο.Δ.Π. Max: 0.40 € ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Max: 0.71 € ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ο.Δ.Π Max: 0.64 € ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LOBELO ΠΙΣΤ. Max: 1.20 € ΚΝΩΣΣΟΥ Α Max: 0.71 € ΚΝΩΣΣΟΥ Β Max: 0.10 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Max: 0.82 € ΝΗΣΟΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Max: 0.46 € ΤΟΜΑΤΑ Β Max: 0.12 € ΦΛΑΣΚΑ Β Max: 0.15 € ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α Max: 0.82 € ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β Max: 0.17 €