Ελληνικά English

Exports

Prices for:
Tuesday 28 March 2023
DAFNIS A ΠΙΣΤΟΠ. Max: 0.88 € DAFNIS ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ Max: 0.58 € ELPIDA A ΠΙΣΤΟΠ Max: 0.80 € ELPIDA A ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠ Max: 0.95 € ELPIDA ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ Max: 0.57 € ELPIDA ΨΙΛΕΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠ Max: 0.41 € EXTASIS Α ΠΙΣΤΟΠ Max: 1.00 € EXTASIS ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ Max: 0.57 € FINALISTINA A ΠΙΣΤΟΠ. Max: 0.60 € FINALISTINA ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ Max: 0.41 € NISSOS ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ Max: 0.57 € TORRY A ΠΙΣΤΟΠ Max: 0.80 € TORRY ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ Max: 0.58 € ΑΓΓΟΥΡΙ Α Ο.Δ.Π. Max: 0.71 € ΑΓΓΟΥΡΙ Β Max: 0.15 € ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ο.Δ.Π Max: 0.33 € ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LOBELO ΠΙΣΤ. Max: 2.45 € ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α Max: 0.09 € ΚΕΡΑΤΟ Β Max: 0.28 € ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Max: 0.37 € ΚΝΩΣΣΟΥ Α Max: 0.81 € ΚΝΩΣΣΟΥ Β Max: 0.10 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Max: 0.53 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β Max: 0.32 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚ. Max: 0.86 € ΝΗΣΟΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Max: 0.88 € ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚ Ο.Δ.ΠΙΣΤΟΠ. Max: 1.32 € ΝΤΟΛΜΑΣ Β Max: 0.96 € ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Max: 0.96 € ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Max: 2.00 € ΤΟΜΑΤΑ Β Max: 0.18 € ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ Max: 0.90 € ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠΑΤΗ Max: 2.09 € ΦΛΑΣΚΑ Β ΚΟΥΠΑΤΗ Max: 1.39 € ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α IDOLISA Max: 2.00 € ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α MINERVA Max: 1.60 € ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΖΑΝΝΕΤΙ Max: 1.76 € ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β Max: 1.29 €

Exports

Visits in the Czech Republic, Moscow and Bulgaria have been part of the Coop`s strategic management plan of penetrating new markets abroad, with positive outcomes so far. At the same time, we are in contact with businesses in Russia, Ukraine and Cyprus, to finalize meeting schedules.