Ελληνικά English

Association's History

Prices for:
Tuesday 27 July 2021
KABRERA ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ Max: 0.18 € NISSOS ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ Max: 0.18 € TRIFILIA A ΠΙΣΤ. Max: 0.46 € TRIFILIA ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ. Max: 0.13 € ΑΓΓΟΥΡΙ Α Ο.Δ.Π. Max: 0.40 € ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Max: 0.71 € ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ο.Δ.Π Max: 0.64 € ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LOBELO ΠΙΣΤ. Max: 1.20 € ΚΝΩΣΣΟΥ Α Max: 0.71 € ΚΝΩΣΣΟΥ Β Max: 0.10 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Max: 0.82 € ΝΗΣΟΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Max: 0.46 € ΤΟΜΑΤΑ Β Max: 0.12 € ΦΛΑΣΚΑ Β Max: 0.15 € ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α Max: 0.82 € ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β Max: 0.17 €

Association's History

The "ANATOLI" Agricultural Association, in municipality of Ierapetra, was established on December 17th 2000, by a group of local farmers - greenhouse horticultural producers, with the mission of equal cooperation and mutual support of the partners - members, towards the economic, social and cultural development, through a co-owned and democratically managed company.

Today, the number of the Agricultural Cooperative`s members surpasses 200, with a perfect cooperation between them, leading "Anatoli" to become one of the top Cooperatives in the field in Greece.

The Association, through the equal cooperation and mutual support of its members, aspires to the economic, social and cultural development and advancement of its members within a co-owned enterprise.

In order to achieve its goals, the Agricultural Association "ANATOLI" has developed a group of procedures covering the entire spectrum from production and processing to final consumer delivery, providing at the same time its members with an excellent technical know-how and any necessary agricultural equipment and supplies, such as fertilizers, irrigation systems, beneficial insects, etc.