Ελληνικά English

Διοικητικό Συμβούλιο

Τιμές για:
Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022
NISSOS ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ ΤΙΜΗ: 0.22 € RUNNER Α ΠΙΣΤΟΠ ΤΙΜΗ: 0.42 € ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΤΙΜΗ: 0.33 € ΝΗΣΟΣ Α ΠΙΣΤΟΠ ΤΙΜΗ: 0.43 €

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Διοίκηση του συνεταιρισμού ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού μεταξύ των μελών του.

Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τέσσερα (4) χρόνια.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Καραλάκης Γεώργιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Γαλανακής Εμμανουήλ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καπαράκης Εμμανουήλ
ΤΑΜΙΑΣ: Δουλούμης Ξενοφών
ΜΕΛΗ: Ζερβαλάκης Νικόλαος
  Κρουσανιωτάκης Γεώργιος
  Χατζαντωνάκης Κωνσταντίνος