Ελληνικά English

Διοικητικό Συμβούλιο

Τιμές για:
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023
ΑΓΓΟΥΡΙ Α Ο.Δ.Π. ΤΙΜΗ: 0.40 € ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LOBELO ΠΙΣΤ. ΤΙΜΗ: 5.44 € ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α IDOLISA ΤΙΜΗ: 1.06 € ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΤΙΜΗ: 0.42 €

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Διοίκηση του συνεταιρισμού ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού μεταξύ των μελών του.

Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τέσσερα (4) χρόνια.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Καραλάκης Γεώργιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Γαλανακής Εμμανουήλ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καπαράκης Εμμανουήλ
ΤΑΜΙΑΣ: Δουλούμης Ξενοφών
ΜΕΛΗ: Ζερβαλάκης Νικόλαος
  Κρουσανιωτάκης Γεώργιος
  Χατζαντωνάκης Κωνσταντίνος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Φραγκιαδάκη Βέρα