Ελληνικά

Φυτοφάρμακα

Τιμές για:
Πέμπτη 10 Μαΐου 2018
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ ΜΕΣΗ: 0.12 € / ΜΕΓΙΣΤΗ: 0.12 € ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ ΜΕΣΗ: 0.36 € / ΜΕΓΙΣΤΗ: 0.36 € ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤ ΜΕΣΗ: 0.10 € / ΜΕΓΙΣΤΗ: 0.10 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ ΜΕΣΗ: 0.89 € / ΜΕΓΙΣΤΗ: 0.90 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ ΤΣΑΚ ΜΕΣΗ: 0.87 € / ΜΕΓΙΣΤΗ: 0.87 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ ΤΣΑΚ ΜΕΣΗ: 0.28 € / ΜΕΓΙΣΤΗ: 0.28 € ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤ ΜΕΣΗ: 0.15 € / ΜΕΓΙΣΤΗ: 0.15 € ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ ΜΕΣΗ: 0.53 € / ΜΕΓΙΣΤΗ: 0.55 € ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ ΜΕΣΗ: 0.53 € / ΜΕΓΙΣΤΗ: 0.60 € ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ ΜΕΣΗ: 0.11 € / ΜΕΓΙΣΤΗ: 0.12 € ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ ΜΕΣΗ: 0.28 € / ΜΕΓΙΣΤΗ: 0.35 € ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤ ΜΕΣΗ: 0.14 € / ΜΕΓΙΣΤΗ: 0.18 € ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ ΜΕΣΗ: 0.21 € / ΜΕΓΙΣΤΗ: 0.21 €

Φυτοφάρμακα

Στα πλαίσια των Συστημάτων Ποιότητας και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που εφαρμόζει ο συνεταιρισμός καθώς και στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρει στα μέλη του , υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας των παραγωγών , μετά από αντίστοιχη σύσταση από τους γεωπόνους της ομάδας , με εγκεκριμένα για κάθε καλλιέργεια φυτοφάρμακα.