Ελληνικά English

Η ιστορία του συνεταιρισμού

Τιμές για:
Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022
NISSOS ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ ΤΙΜΗ: 0.63 € ΑΓΓΟΥΡΙ Α Ο.Δ.Π. ΤΙΜΗ: 1.12 € ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ ΤΙΜΗ: 0.56 € ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ο.Δ.Π ΤΙΜΗ: 1.11 € ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LOBELO ΠΙΣΤ. ΤΙΜΗ: 1.25 € ΚΑΥΤΕΡΑ Β ΤΙΜΗ: 0.35 € ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α ΤΙΜΗ: 0.06 € ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΜΗ: 0.13 € ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΤΙΜΗ: 0.67 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΙΜΗ: 0.44 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΙΜΗ: 0.15 € ΝΗΣΟΣ Α ΠΙΣΤΟΠ ΤΙΜΗ: 0.94 € ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚ Ο.Δ.ΠΙΣΤΟΠ. ΤΙΜΗ: 0.10 € ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΤΙΜΗ: 0.22 € ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΤΙΜΗ: 0.41 € ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ LYRA ΤΙΜΗ: 0.46 € ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ SAMMY ΤΙΜΗ: 0.45 € ΤΟΜΑΤΑ Β ΤΙΜΗ: 0.13 € ΦΛΑΣΚΑ Β ΚΟΥΠΑΤΗ ΤΙΜΗ: 0.10 € ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΤΙΜΗ: 1.18 € ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΤΙΜΗ: 0.64 €

Η ιστορία του συνεταιρισμού

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ «ΑΝΑΤΟΛΗ» ιδρύθηκε στις 17 Δεκεμβρίου του 2000 από μία ομάδα αγροτών - παραγωγών κηπευτικών της περιοχής με σκοπό την ισότιμη συνεργασία και αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων μελών του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιοκτήτης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.

Σήμερα ο αριθμός των μελών του που αποτελούν τον αγροτικό συνεταιρισμό ξεπερνά τα 200 με άριστη συνεργασία μεταξύ τους γεγονός που έχει οδηγήσει την Ανατολή να θεωρείτε ένας από τους κορυφαίους συνεταιρισμούς του κλάδου στην Ελλάδα.


Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί, με την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή των μελών του μέσα σε μια συνιδιοκτήτη επιχείρηση.


Για την επίτευξη των στόχων του ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΑΝΑΤΟΛΗ έχει αναπτύξει ένα σύνολο δραστηριοτήτων οι οποίες καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα από την παραγωγή των προϊόντων, την μεταποίηση έως και την παράδοση τον τελικό καταναλωτή, παρέχοντας παράλληλα στα μέλη του υψηλή τεχνογνωσία και όλα τα απαραίτητα γεωργικά εφόδια όπως λιπάσματα, αρδευτικά συστήματα, ωφέλιμα έντομα κ.τ.λ.