Ελληνικά English

Η ιστορία του συνεταιρισμού

Τιμές για:
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024
BELFORT A ΠΙΣΤΟΠ ΤΙΜΗ: 0.73 € BELFORT ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ ΤΙΜΗ: 0.36 € ELPIDA ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ ΤΙΜΗ: 0.20 € EXTASIS Α ΠΙΣΤΟΠ ΤΙΜΗ: 0.66 € EXTASIS ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ ΤΙΜΗ: 0.26 € KABRERA Α ΠΙΣΤΟΠ ΤΙΜΗ: 0.50 € NISSOS ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ ΤΙΜΗ: 0.20 € ΑΓΓΟΥΡΙ Α Ο.Δ.Π. ΤΙΜΗ: 0.70 € ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LOBELO ΠΙΣΤ. ΤΙΜΗ: 0.98 € ΚΕΡΑΤΟ Β ΤΙΜΗ: 0.18 € ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΜΗ: 0.25 € ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΤΙΜΗ: 0.65 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΙΜΗ: 0.69 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚ. ΤΙΜΗ: 1.09 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΙΜΗ: 0.32 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚ. ΤΙΜΗ: 0.40 € ΝΗΣΟΣ Α ΠΙΣΤΟΠ ΤΙΜΗ: 0.74 € ΝΤΑΜΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ ΤΙΜΗ: 0.25 € ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ SAMMY ΤΙΜΗ: 0.55 € ΦΛΑΣΚΑ Α ΤΙΜΗ: 1.20 € ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠΑΤΗ ΤΙΜΗ: 1.21 € ΦΛΑΣΚΑ Β ΤΙΜΗ: 0.40 € ΦΛΑΣΚΑ Β ΚΟΥΠΑΤΗ ΤΙΜΗ: 0.40 € ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΙΜΗ: 0.50 € ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α IDOLISA ΤΙΜΗ: 1.17 € ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΖΑΝΝΕΤΙ ΤΙΜΗ: 1.17 € ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΤΙΜΗ: 0.22 € ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΤΙΜΗ: 0.22 €

Η ιστορία του συνεταιρισμού

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ «ΑΝΑΤΟΛΗ» ιδρύθηκε στις 17 Δεκεμβρίου του 2000 από μία ομάδα αγροτών - παραγωγών κηπευτικών της περιοχής με σκοπό την ισότιμη συνεργασία και αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων μελών του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιοκτήτης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.

Σήμερα ο αριθμός των μελών του που αποτελούν τον αγροτικό συνεταιρισμό ξεπερνά τα 200 με άριστη συνεργασία μεταξύ τους γεγονός που έχει οδηγήσει την Ανατολή να θεωρείτε ένας από τους κορυφαίους συνεταιρισμούς του κλάδου στην Ελλάδα.


Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί, με την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή των μελών του μέσα σε μια συνιδιοκτήτη επιχείρηση.


Για την επίτευξη των στόχων του ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΑΝΑΤΟΛΗ έχει αναπτύξει ένα σύνολο δραστηριοτήτων οι οποίες καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα από την παραγωγή των προϊόντων, την μεταποίηση έως και την παράδοση τον τελικό καταναλωτή, παρέχοντας παράλληλα στα μέλη του υψηλή τεχνογνωσία και όλα τα απαραίτητα γεωργικά εφόδια όπως λιπάσματα, αρδευτικά συστήματα, ωφέλιμα έντομα κ.τ.λ.