Ελληνικά English

Ετήσιες Χρηματοοικονομικες Καταστάσεις - 01/07/2020 - 30/06/2021

Τιμές για:
Σάββατο 20 Ιουλίου 2024
BELFORT A ΠΙΣΤΟΠ ΤΙΜΗ: 0.96 € NISSOS ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ ΤΙΜΗ: 0.47 € VITELIO A ΠΙΣΤΟΠ ΤΙΜΗ: 0.96 € VITELIO ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ ΤΙΜΗ: 0.47 € ΑΓΓΟΥΡΙ Α Ο.Δ.Π. ΤΙΜΗ: 1.53 € ΑΓΓΟΥΡΙ Β ΤΙΜΗ: 0.36 € ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΤΙΜΗ: 1.28 € ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LOBELO ΠΙΣΤ. ΤΙΜΗ: 1.90 € ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΤΙΜΗ: 1.58 € ΝΗΣΟΣ Α ΠΙΣΤΟΠ ΤΙΜΗ: 0.96 € ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΤΙΜΗ: 0.26 € ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΤΙΜΗ: 1.20 €

Ετήσιες Χρηματοοικονομικες Καταστάσεις - 01/07/2020 - 30/06/2021

Δείτε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικες Καταστάσεις από 01/07/2020 έως 30/06/2021 εδώ

Πίσω