Ελληνικά English

Eggplant

Prices for:
Wednesday 27 September 2023
ΑΓΓΟΥΡΙ Α Ο.Δ.Π. Max: 0.40 € ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LOBELO ΠΙΣΤ. Max: 5.44 € ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α IDOLISA Max: 1.06 € ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β Max: 0.42 €

Eggplant

The following eggplant varieties are cultivated (about 60000 sq.m):

  • Volta, Monarka, Vernina
  • Angela, Hawana

Package Α: cases 40 x 40  x 20, weight 8.5 kg
Package Β: cases 40 x 30  x 20, weight 6.5 kg