Ελληνικά English

Ενημερωτικό Σημείωμα

Τιμές για:
Σάββατο 20 Ιουλίου 2024
BELFORT A ΠΙΣΤΟΠ ΤΙΜΗ: 0.96 € NISSOS ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ ΤΙΜΗ: 0.47 € VITELIO A ΠΙΣΤΟΠ ΤΙΜΗ: 0.96 € VITELIO ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ ΤΙΜΗ: 0.47 € ΑΓΓΟΥΡΙ Α Ο.Δ.Π. ΤΙΜΗ: 1.53 € ΑΓΓΟΥΡΙ Β ΤΙΜΗ: 0.36 € ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΤΙΜΗ: 1.28 € ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LOBELO ΠΙΣΤ. ΤΙΜΗ: 1.90 € ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΤΙΜΗ: 1.58 € ΝΗΣΟΣ Α ΠΙΣΤΟΠ ΤΙΜΗ: 0.96 € ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΤΙΜΗ: 0.26 € ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΤΙΜΗ: 1.20 €

Ενημερωτικό Σημείωμα

  Στην  Ιεράπετρα, το Νοτιότερο σημείο της Ευρώπης, σε μία περιοχή με μεγάλη παράδοση στην καλλιέργεια κηπευτικών, ιδρύθηκε το 2001 o Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιεράπετρας «ΑΝΑΤΟΛΗ». Ο συνεταιρισμός λειτουργεί από το 2009 ως αναγνωρισμένη Ομάδα Παραγωγών. Σήμερα αριθμεί 200 μέλη και αποτελείται από έμπειρους πιστοποιημένους καλλιεργητές άνω των 1500 στρεμμάτων θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Οι τομείς δραστηριότητας του συνεταιρισμού περιλαμβάνει την καλλιέργεια, την οργάνωση και την παρακολούθηση των καλλιεργειών καθώς και την τυποποίηση και εμπορία υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας νωπών κηπευτικών.

  Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, την πιο θερμή της Ευρώπης και με ιδιαίτερα ευνοϊκά κλιματολογικά χαρακτηριστικά. Η ελάχιστη θερμοκρασία τον χειμώνα φτάνει στους 10 °C ενώ η ηλιοφάνεια είναι καθημερινή. Ως άμεση συνέπεια, η παραγωγή των προϊόντων γίνεται κατά φυσικό τρόπο  στις πλέον ιδανικές συνθήκες.
 
  Για την παραγωγή των προϊόντων χρησιμοποιούνται  σύγχρονες, εξελιγμένες τεχνολογικά ελαφριές θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις στις οποίες ελέγχεται  απόλυτα το περιβάλλον ανάπτυξης των φυτών. Η παραγωγή ελέγχεται καθημερινά με τη συνεργασία παραγωγών - γεωπόνου ως προς τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπάνσεων. Τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ορθής χρήσης και ασφαλείας και γίνεται έλεγχος της φυτοϋγείας με βιολογικές μεθόδους IPM (χρήση ωφέλιμων εντόμων, βομβίνων).

  Η ποιότητα και η ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων διασφαλίζεται επίσης  με συχνές αναλύσεις υπολειμμάτων δραστικών ουσιών σε διαπιστευμένα εργαστήρια αναλύσεων καθώς και με την τήρηση της ιχνηλασιμότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής των προϊόντων (από το κάθε αγροτεμάχιο μέχρι την τελική συσκευασία και για κάθε παρτίδα ξεχωριστά). Έτσι επιτυγχάνεται άριστα η βελτιστοποίηση της ποιότητας και ο προγραμματισμός των ποικιλιών και των ποσοτήτων των παραγόμενων προϊόντων για όλη την διάρκεια του χρόνου.

  Τα προϊόντα τα οποία παράγονται είναι : ντομάτα, πιπεριά, αγγούρι, και μελιτζάνα με δυνατότητα καλλιέργειας όλων των ποικιλιών των παραπάνω ειδών.
Το budget της ετήσιας παραγωγής της ομάδας  για τα επόμενα έτη είναι:


 

Budget Παραγωγήs  (Ton)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Αγγούρια

2.854

4.317

4.705

5.129

5.590

Πιπεριές

3.996

3.620

4.163

4.788

5.506

Τομάτες

7.263

7.394

8.060

8.786

9.576

Μελιτζάνες

672

797

830

922

1.029

ΣΥΝΟΛΟ

14.128

16.078

17.758

19.625

21.696

 

  Η εφαρμογή και πιστοποίηση προγραμμάτων ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και συστημάτων ποιότητας καθώς και η υψηλής τεχνογνωσίας προσφορά υπηρεσιών από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής κατά 10-12 % ετησίως.

  Ο Α.Σ. «ΑΝΑΤΟΛΗ» στεγάζεται σε νέες, σύγχρονες, ιδιόκτητες κτηριακές εγκαταστάσεις, έκτασης 1300 m² στις οποίες περιλαμβάνονται χώροι παραλαβής, επεξεργασίας, τυποποίησης και αποθήκευσης καθώς και τα γραφεία του προσωπικού. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις  ανταποκρίνονται πλήρως στις  σύγχρονες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας τόσο του προσωπικού όσο και του παραγομένου προϊόντος. Διαθέτουμε δύο ψυκτικούς  θαλάμους με διαφορετικά  επίπεδα ψύξης, σύγχρονη γραμμή ταξινόμησης τομάτας, αυτόματη μηχανή Flow Pack, αυτόματη μηχανή stretch film, συνεπώς υπάρχει η δυνατότητα οποιουδήποτε τύπου τυποποίησης και συσκευασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Η δυναμικότητα συσκευασίας ανέρχεται σε 40 τόνους ημερησίως.

   Σταθερός και απαρέγκλιτος στόχος του συνεταιρισμού είναι η διασφάλιση της υψηλής  ποιότητας και της θρεπτικής αξίας των τροφίμων από το σημείο παραγωγής έως την τελική κατανάλωση. Σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς και ακολουθώντας τα πλαίσια των διεθνών προτύπων ο Α.Σ. εφαρμόζει συστήματα διασφάλισης ποιότητας και είναι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ  βάση των προτύπων GLOBAL GAP,  AGRO 2.1 & 2.2,  ISO 22000,  ISO 9001, IFS, BRC και CRETACERT.   

   Βασισμένοι πάντα στη σχέση  Ποιότητα – Συνέπεια – Τιμή – Ασφάλεια  ανταποκρινόμαστε πλήρως στις ιδιαίτερες  απαιτήσεις της αγοράς με πρακτικές που χαρακτηρίζονται από ευθύνη και σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
                                          


Νιθαυριανάκης Αντώνιος                                                        
Γενικός Διευθυντής

Πίσω