Ελληνικά English

Extraordinary General Assembly

Prices for:
Thursday 10 May 2018
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ Average:: 0.12 € / Max: 0.12 € ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ Average:: 0.36 € / Max: 0.36 € ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤ Average:: 0.10 € / Max: 0.10 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ Average:: 0.89 € / Max: 0.90 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ ΤΣΑΚ Average:: 0.87 € / Max: 0.87 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ ΤΣΑΚ Average:: 0.28 € / Max: 0.28 € ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤ Average:: 0.15 € / Max: 0.15 € ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ Average:: 0.53 € / Max: 0.55 € ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ Average:: 0.53 € / Max: 0.60 € ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ Average:: 0.11 € / Max: 0.12 € ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ Average:: 0.28 € / Max: 0.35 € ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤ Average:: 0.14 € / Max: 0.18 € ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ Average:: 0.21 € / Max: 0.21 €

Extraordinary General Assembly

We inform you that an Extraordinary General Assembly meeting will be held on Thursday, March 15th 2012, at 07:00 pm, in the A.C. Anatoli conference room. The discussion topics were determined by decision of the Board of Directors on the March 5th, 2012. Discussion topics:


 •Freeze in installments for the tomato producers of the variety Belladonna for the current growing season. Petrantonakis, Stratakis, Zorba, Zervakis.
 •Building expansion.
 • Approval of share capital increase.
 • Memorandum modification according to the legislation piece 4015/2011.
 • Electoral Commission for the elections.
 • Election date determination.
 • Empanelment of two certified public accountant auditors.
In the case of no quorum the EGM will reconvene on Thursday, March 22nd, 2012, at 07:00 pm in the A. C. Anatoli conference room.

It is noted that the Memorandum modification requires a qualified majority voting (2/3 of the members).

Πίσω