Ελληνικά English

Extraordinary General Assembly

Prices for:
Tuesday 28 June 2022
ELPIDA A ΠΙΣΤΟΠ Max: 0.82 € ELPIDA ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ Max: 0.26 € KABRERA Α ΠΙΣΤΟΠ Max: 1.00 € KABRERA ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ Max: 0.37 € NISSOS ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ Max: 0.37 € RUNNER Α ΠΙΣΤΟΠ Max: 1.07 € RUNNER ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ Max: 0.42 € ΑΓΓΟΥΡΙ Α Ο.Δ.Π. Max: 0.35 € ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Max: 0.20 € ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LEONCINO ΠΙΣΤ. Max: 1.93 € ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LOBELO ΠΙΣΤ. Max: 2.74 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Max: 0.42 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β Max: 0.20 € ΝΗΣΟΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Max: 1.08 € ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚ Ο.Δ.ΠΙΣΤΟΠ. Max: 0.26 € ΝΤΟΛΜΑΣ Β Max: 0.25 € ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Max: 0.76 € ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ LYRA Max: 0.38 € ΤΟΜΑΤΑ Β Max: 0.16 € ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠΑΤΗ Max: 0.81 € ΦΛΑΣΚΑ Β ΚΟΥΠΑΤΗ Max: 0.25 € ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ Max: 0.25 € ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α Max: 0.47 € ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β Max: 0.20 €

Extraordinary General Assembly

We inform you that an Extraordinary General Assembly meeting will be held on Thursday, March 15th 2012, at 07:00 pm, in the A.C. Anatoli conference room. The discussion topics were determined by decision of the Board of Directors on the March 5th, 2012. Discussion topics:


 •Freeze in installments for the tomato producers of the variety Belladonna for the current growing season. Petrantonakis, Stratakis, Zorba, Zervakis.
 •Building expansion.
 • Approval of share capital increase.
 • Memorandum modification according to the legislation piece 4015/2011.
 • Electoral Commission for the elections.
 • Election date determination.
 • Empanelment of two certified public accountant auditors.
In the case of no quorum the EGM will reconvene on Thursday, March 22nd, 2012, at 07:00 pm in the A. C. Anatoli conference room.

It is noted that the Memorandum modification requires a qualified majority voting (2/3 of the members).

Πίσω